Vyčistit počítač - Více informací o čištění počítače

Na této stránce jsme shromáždili podrobnější informace o problematice čištění počítačů pro ty, kteří chtějí vědět víc. Informace jsou záměrně podány jednoduchým stylem, s mnoha zjednodušeními.

Mimochodem, program Vyčistit počítač je navržen tak, aby jej mohl obsluhovat i naprostý laik. Následující informace tedy pro úspěšnou údržbu Vašeho počítače nemusíte znát, vždy je však dobré vědět něco o tom, co se vlastně ve Vašem počítači děje...

Především: jaký je rozdíl mezi Windows, počítačem a operačním systémem

Počítač je skříň, kterou máte doma, a operační systém je nejdůležitější program, který na něm běží. Windows jsou operační systém (nejrozšířenější, avšak existují i jiné, např. Linux). Chování počítače je tedy vlastně chování operačního systému, protože počítač bez operačního systému je jen mrtvá hrouda železa (a plastu). Protože však z pohledu většiny uživatelů tyto odlišné věci splývají, používáme na těchto stránkách pojem "počítač", "Windows" a "operační systém" jako synonyma.

Kde vlastně počítačový odpad vzniká

Srdcem operačního systému je tzv. "Registr", v němž je uloženo obrovské množství informací o počítači. Instalace a odinstalace programů, "zaseknutí" počítače, ale dokonce i běžný běh počítače - to vše jsou místa, při nichž může dojít k poškození, jinými slovy k zapsání chybné informace do "Registru".

Dalším místem náchylným ke vzniku odpadu jsou dočasné soubory a složky. Při běhu počítače vzniká obrovské množství dočasných souborů, přičemž často dochází k tomu, že to soubory nejsou správně smazány a jen zabírají místo.

Jak vlastně může tento odpad zpomalit počítač?

Ukážeme si to na jednoduchém případu - spuštění nápovědy. Chete-li na počítači spustit nápovědu, stisknete obvykle tlačítko F1. Počítač poté hledá, kdy je vlastně nápověda umístěna. Informace o umístění nápovědy jsou schovány - jak jinak - v registru. Pokud tedy registr obsahuje kromě správných informací o umístění nápovědy také chybné, musí počítač prohledat spoustu míst, než nápovědu najde. Uživateli se to jeví tak, že spuštění nápovědy trvá několikanásobně déle, než by mělo.
Poznámka: Spuštění nápovědy je modelový příklad; ve skutečnosti se počítač do Registru dívá neustále, takže chybný Registr zpomaluje v počítači téměř vše.

Jak poznám, kolik "odpadu" je v mém počítači?

Program Vyčistit počítač při každém prohledání počítače ukáže přesné množství nalezených chyb (="odpadu") a rovněž se postará o jejich nápravu. Bez spuštění této analýzy lze množství odpadu pouze odhadovat; pokud se však Váš počítač chová viditelně "hůře", než dříve, je vysoká pravděpodobnost, že je silně znečištěn.

Jak program Vyčistit počítač hledá odpad?

Program Vyčistit počítač prochází výše uvedené kritické oblasti, kontroluje správnost mnoha hodnot v "Registru" a kontroluje také dočasné soubory, zda jsou potřeba či nikoliv. Chybné či zastaralé hodnoty v Registru jsou podle zvoleného způsobu opravy a jejich druhu opraveny nebo smazány.

Tak to zvládne uživatel ručně taky, ne?

V principu ano. Program Vyčistit počítač však zkontroluje (v závislosti na aktuálním stavu Vašeho počítače) během několika málo minut desetitisíce těchto hodnot, což je vzhledem k rozsahu úkol pro program, nikoliv pro člověka.

Jsou i jiné možnosti, jak dospět k čistému počítači?

Pokud nejste počítačovými odborníky, máte zhruba tyto možnosti: