Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro všechny webové stránky ve vlastnictví společnosti EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. (dále jen "Provozovatel"). Jedná se zejména o stránky na adresách eurobyte.cz, eurobyte.eu, vycistit.cz, vyladit.cz a další, včetně adres s těmito doménami souvisejících, dále jen "Stránky").

Vstupem a používáním těchto Stránek prohlašujete, že s ustanovením těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte.

Používáním těchto Stránek souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s vaším používáním těchto Stránek a služeb, získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem vztaženým k těmto Stránkám a službám, mohou být přenášeny, a to i přes přes mezinárodní hranice, k místům, kde se nacházejí servery podporující tyto Stránky za účelem provozování a rozvíjení těchto Stránek a Služeb, včetně přenosů k subdodavateli nebo zástupci Provozovatele, nebo za účelem uchovávání údajů v příslušných databázích.

Automaticky shromaždované informace neosobního charakteru

Provozovatel se zavazuje dodržovat ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek. Celkové statistiky o našich zákaznících, prodejích, vzorcích provozu a další potřebné informace o Stránkách můžeme poskytnout důvěryhodným třetím stranám, ale tyto statistiky nezahrnují žádné osobní identifikační údaje.

Osobní informace

V některých případech, zejména při vyřizování objednávek, e-mailového zpravodaje, nebo požadavků na zákaznickou podporu, vás budeme možná muset požádat o osobní údaje, jako jsou např. vaše jméno, adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Tyto údaje využijeme v souladu s platnými právními předpisy, jak na odesílání odpovědi na váš dotaz, tak na to, abychom vás mohli kontaktovat elektronickou poštou či telefonicky a informovat vás tak o nových výrobcích, službách nebo o propagačních akcích. Pokud nám zašlete objednávku na výrobek či požadavek na službu, budeme vás možná muset kontaktovat kvůli dodatečným informacím potřebným pro zpracování nebo splnění vaší objednávky a / nebo požadavku. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony, nepředáme tyto informace třetí straně bez vašeho svolení, kromě případů, kdy to bude nezbytné pro zpracování vaší objednávky nebo splnění vašeho požadavku (jako je předání poštovní adresy a jména přepravní službě) nebo pro zlepšení služeb a produktů Provozovatele. Zároveň tímto dáváte Provozovateli právo na výše uvedený účel poskytnout vámi dodané informace partnerům, kteří spolupracují s Provozovatelem. Rovněž tímto dáváte Provozovateli právo poskytnout vámi dodané informace právnímu nástupci Provozovatele (v případě změny právní formy společnosti Provozovatele), nebo nabyvateli těchto stránek (v případě prodeje těchto stránek a souvisejících služeb třetí osobě)

Nevyžádaná elektronická pošta

Zavazujeme se neposílat vám nevyžádanou elektronickou poštu (obecně známou jako "spam"). Pokud nám poskytnete svoji elektronickou (e-mailovou) adresu, budeme vás elektronickou poštou kontaktovat pouze v těchto případech:
1) při kontaktu nutném pro vyřizování objednávky nebo požadavku na službu (zejména: automatické zaslání potvrzení objednávky, výzvy k platbě, faktury, zaslání odpovědi na váš dotaz nebo potvrzení o přijetí vašeho dotazu)
2) při zasílání e-mailového zpravodaje (pouze přihlášeným odběratelům). Přihlášení k e-mailovému zpravodaji je dobrovolné a vy jako jeho odběratel můžete svolení k zasílání zpravodaje kdykoliv odvolat. E-mailový zpravodaj zasíláme nejvýše 2x měsíčně.
3) ve výjimečných případech, kdy vás potřebujeme rychle upozornit na skutečnosti, které jsou podstatné pro používání našich služeb a produktů (zejména: nutnost aktualizace produktu kvůli bezpečnostnímu či jinému riziku, zásadní změna obchodních podmínek Provozovatele). Taková zpráva však nebude použita k propagaci našich výrobků a služeb.

Zabezpečení

Z důvodu neustálého rizika spojeného s poskytováním osobních údajů, ať už osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu, a zároveň i proto, že žádný technologický systém není absolutně bezpečný a odolný vůči napadení, přijal Provozovatel opatření na zamezení a zmenšení rizik neoprávněného přístupu, zneužití nebo nepřesnosti vašich osobních údajů. Tato opatření jsou předmětem neustálého zlepšování.

Přesnost shromažďovaných údajů

Provozovatel kdykoliv na vaši žádost doplní, opraví nebo vymaže jakékoliv neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní údaje získané Provozovatelem v souvislosti s provozem těchto Stránek.

Identifikace návštěvníka, Cookies

Vždy můžete používat tyto Stránky pro informační účely, aniž byste Provozovatele informovali o tom, kdo jste, a/nebo mu poskytovali jakékoliv osobní údaje. V některých případech však může Provozovatel nebo jím pověřené třetí osoby umístit do vašeho počítače informaci, která umožní Provozovateli shromažďovat určité údaje. Tyto informace jsou běžně označovány jako "cookies" a používají se na mnoha webových stránkách – jejich používání je pro tyto účely zcela běžné. Cookie je uloženo na pevném disku vašeho počítače. Provozovatel a/nebo jím pověřené třetí osoby budou používat pouze informace, které sami umístili v cookies prostřednictvím těchto Stránek nebo jiných internetových stránek Provozovatele.

Používání cookies vám přináší výhody, například odstraňuje nutnost opakovaného zadávání hesla během jedné návštěvy, nebo umožňuje jednodušeji využít propagačních nabídek, jako jsou slevové akce či kupony. Informace uložené v cookies identifikují váš počítač, nikoliv vás jako osobu. Pomocí informací uložených v cookies však může Provozovatel dále zdokonalovat tyto Stránky. Pokud si nepřejete dostávat cookies nebo chcete být upozorněni o jejich přijetí, můžete si nastavit váš internetový prohlížeč, aby vás na cookies upozornoval nebo jejich přijetí odmítal, pokud váš prohlížeč dané nastavení umožňuje. Upozorňujeme však, že při vypnutých cookies nemusíte být vždy schopni prohlížet si určité části Stránek, jejichž funkčnost závisí na cookies.

Kromě toho mohou tyto Stránky používat doplňující technologie, umožňující Provozovateli shromažďovat určité technické informace, jako například vaši IP adresu, druh operačního systému, který používáte na vašem počítači, druh internetového prohlížeče a adresy jiných propojených stránek za účelem zlepšení poskytovaných služeb. Tyto informace nejsou osobního charakteru.

Používání nezletilými

Osoba mladší než je doporučená nebo zákonná hranice ve vaší zemi není oprávněna zasílat Provozovateli žádné informace. V případě, že jste mladší nebo nezletilí, budete na používání těchto Stránek a s nimi spojených služeb, zejména realizaci nákupů nebo jakýchkoli jiných právních úkonů potřebovat souhlas rodiče(ů) nebo právního(ích) zástupce(ů). Toto se nevztahuje na případ, kdy tyto činnosti jsou ve vaší zemi zákonem povoleny.

Podmínky specifické pro jiné služby

Provozovatel může mít stanoveny samostatné podmínky pro jiné poskytované služby a produkty, ve kterých může předem upravit specifické podmínky týkající se dané služby nebo produktu (včetně ochrany soukromí a osobních údajů).

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoliv změnit, i bez předchozího oznámení. Můžeme také kdykoliv změnit, upravit nebo zamezit přístup na Stránky nebo jejich obsah, i bez předchozího oznámení.