Více informací o čištění počítače

Na této stránce jsme shromáždili podrobnější informace o problematice čištění počítačů pro ty, kteří chtějí vědět víc. Informace jsou záměrně podány jednoduchým stylem, s mnoha zjednodušeními.

Mimochodem, program VyčistitPočítač5 je navržen tak, aby jej mohl obsluhovat i naprostý laik. Následující informace tedy pro úspěšnou údržbu Vašeho počítače nemusíte znát, vždy je však dobré vědět něco o tom, co se vlastně ve Vašem počítači děje...

Především: jaký je rozdíl mezi Windows, počítačem a operačním systémem

Počítač je skříň, kterou máte doma, a operační systém je nejdůležitější program, který na něm běží. Windows jsou jeden z nejrozšířenějších operačních systémů, avšak avšak existují i jiné, např. Linux. Chování počítače je tedy vlastně chování operačního systému. Počítač bez operačního systému je jen mrtvá hrouda železa a plastu. Protože však z pohledu většiny uživatelů tyto odlišné věci splývají, používáme na těchto stránkách pojem počítač, Windows a operační systém jako synonyma.

Kde vlastně počítačový odpad vzniká

Srdcem operačního systému je tzv. Registr, v němž je uloženo obrovské množství informací o počítači. Instalace a odinstalace programů, zaseknutí počítače, ale dokonce i běžný běh počítače - to vše jsou místa, při nichž může dojít k poškození, jinými slovy k zapsání chybné informace do Registru.

Dalším místem náchylným ke vzniku odpadu jsou dočasné soubory a složky. Při běhu počítače vzniká obrovské množství dočasných souborů, přičemž často dochází k tomu, že tyto soubory nejsou správně smazány a jen zabírají místo.

Jak vlastně může tento odpad zpomalit počítač?

Ukážeme si to na jednoduchém případu - spuštění nápovědy. Chcete-li na počítači spustit nápovědu, stisknete obvykle tlačítko F1. Počítač poté hledá, kdy je vlastně nápověda umístěna. Informace o umístění nápovědy jsou schovány ve výše zmíněném registru. Pokud tedy registr obsahuje kromě správných informací o umístění nápovědy také chybné, musí počítač prohledat spoustu míst, než nápovědu najde. Uživateli se to jeví tak, že spuštění nápovědy trvá několikanásobně déle, než by mělo.

Spuštění nápovědy je modelový příklad; ve skutečnosti se počítač do Registru dívá neustále, takže chybný Registr zpomaluje v počítači téměř vše.

Jak poznám, kolik odpadu je v mém počítači?

Použijte program VyčistitPočítač5. I ve zkušební verzi prohledá celý počítač a ukáže množství nalezených chyb (odpadu). Ve zkušební verzi vyčistí některé z těchto chyb, placené verze pak provádí opravdu důkladné čištění.

Bez pomoci čistícího programu lze množství odpadu pouze odhadovat. Chová-li se však Váš počítač viditelně hůře, než dříve, je vysoká pravděpodobnost, že je silně znečištěn.

Jak program VyčistitPočítač5 hledá odpad?

Program prochází výše uvedené kritické oblasti a kontroluje správnost hodnot v Registru, mimo jiné i to, zda neukazují na neexistující programy či soubory. Také kontroluje dočasné soubory, zda jsou potřeba či nikoliv. Chybné či zastaralé hodnoty v Registru jsou smazány.

Tak to zvládne uživatel ručně taky, ne?

V principu ano. Program VyčistitPočítač5 však kontroluje řádově desetitisíce těchto hodnot, což je vzhledem k rozsahu úkol pro program, nikoliv pro člověka.

Jsou i jiné možnosti, jak dospět k čistému počítači?

Ano, vždy je více možností. Nejste-li počítačovými odborníky, můžete zkusit tyto kroky: