Üzleti feltételek

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a vevő és az eladó közötti kapcsolatokat termék értékesítése esetén, amely létrejött az EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. társaság, Cg.: 28613694 (a továbbiakban: Eladó) és üzleti partnerei (a továbbiakban: Vevő) között. Javasoljuk, hogy a Vevő még az áru megrendelése előtt ismerje meg az Általános Szerződési Feltételeket.

Az Eladó és a Vevő között a jelen ÁSZF által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokat a cseh polgári törvénykönyv hatályos 40/1964 sz. törvénye, a kereskedelmi törvénykönyv hatályos 513/1991 sz. törvénye, továbbá a vonatkozó rendelkezések szabályozzák.

Alapvető rendelkezések

A szerződési feltételek érvényességi területe
Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényessége kifejezetten az Eladó által működtetett és a tulajdonában lévő oldalakon megrendelt árukra korlátozódik. Ezek különösen az eurobyte.eu domainen található oldalak, beleértve az e domainekhez kapcsolódó egyéb címeket is (a továbbiakban: 'Oldalak').

Eladó
Az Eladó azonosítója: EUROBYTE SOFTWARE s.r.o vállalkozás Cg.: 28613694 Hážovice 2810, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. A cég az Ostravai Területi Bíróság által vezetett cégnyilvántartás, C szakasz 34729 számú betéte alatt került bejegyzésre.

Vevő
A vevő tudatában van annak, hogy az eladó üzleti ajánlatában szereplő termékek megvásárlása nem keletkeztet semmilyen jogot az eladó vagy más társaságok bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi nevének, céglogójának vagy szabadalmának használatára, hacsak az adott esetben egy külön szerződés másként nem rendelkezik.

A személyes adatok biztonsága és védelme

Lásd a külön dokumentumban feltüntetetteket A személyes adatok védelme

Árak

Minden eladási ár szerződéses. Az eladó fenntartja a jogot az árak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Ez az árváltozás nem vonatkozik a már végrehajtott, de még ki nem szállított megrendelésekre, amelyeket a megrendeléskori áron kell teljesíteni.

Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa kiválasztott vevők számára árengedményt (kedvezményt) biztosítson az Oldalakon feltüntetett árakból. Az árengedmény az Eladó kizárólagos felelőssége, és a Vevő nem jogosult jogi igényt támasztani ennek alapján.

Elállás a szerződéstől

A törvényi előírások értelmében a Vevő az átvételtől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Vevő írásban vagy e-mailben értesíti az Eladót a vételi szerződéstől való elállásra irányuló szándékáról. Ha az eredeti megrendelés nem bankkártyával került kifizetésre, az elállásra irányuló kérelemnek tartalmaznia kell egy érvényes bankszámlaszámot, ahová a vevő az összeg visszatérítését kéri. A bankszámlaszámot IBAN formátumban kell megadni és fel kell tüntetni mellette a bank nevét és SWIFT kódját. Az irányadó dátum a kérelem elküldésének dátuma.

A vonatkozó fenti feltételek teljesülése esetén a Vevő számára jóváírásra került összeget legkésőbb a kérelem átvételét követő 30 munkanapon belül visszautaljuk a kérelemben feltüntetett bankszámlára. A bankkártyával kiegyenlített megrendelések esetében a visszatérítés közvetlenül a kártyához kapcsolódó számlára történik. Az Eladó azon kötelezettsége, hogy ezt az összeget visszatérítse a Vevőnek, akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az összeg elküldésre került, és ez abban az esetben is érvényes, ha a Vevő hibásan tüntette fel a banki adatokat a kérelemben, illetve ha a bankszámla egy harmadik személy tulajdonában van.

Szállítási feltételek

A számítógépes programokat, adatokat vagy előfizetési szolgáltatásokat kizárólag elektronikus formában kézbesítjük. A vevő elektronikus úton (e-mailben) kapja meg a hivatkozás címét (URL), ahonnan a megvásárolt számítógépes programot jogosult letölteni, valamint megkapja a program üzembe helyezéséhez szolgáló regisztrációs kódokat is. Az Eladónak az áru átadására vonatkozó kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a fenti információkat tartalmazó e-mailt elküldte a Vevő által megjelölt címre, függetlenül attól, hogy a vevő rosszul tüntette-e fel az e-mail címét, vagy hogy át tudta-e venni az üzenetet. A program letöltéséhez szükséges hivatkozás érvényességi ideje időben korlátozott lehet, de az Eladó kötelességet vállal arra, hogy az e-mail elküldésének időpontjától számított legalább 30 napig érvényes marad.

Számlázás: A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően az Eladó jogosult kizárólag elektronikus formában elküldeni a Vevőnek a vásárlást igazoló adóbizonylatot (számlát), feltéve, hogy ez megfelel a törvény által előírt valamennyi követelménynek. Ez a dokumentum jótállási jegyként is szolgál.

Záró rendelkezések

A vevő és az eladó közötti egyéb kapcsolatokat az Európai Unió és a Cseh Köztársaság vonatkozó törvényei szabályozzák. Ezek az Általános Szerződési Feltételek 2019. május 15-től érvényesek, és megszüntetik az összes korábbi rendelkezés és gyakorlat hatályát. Az eladó fenntartja a jogot ezen Szerződési Feltételek előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.