Üzleti feltételek

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a vevő és az eladó közötti kapcsolatokat termék értékesítése esetén, amely létrejött az EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. társaság, Cg.: 28613694 (a továbbiakban: Eladó) és üzleti partnerei (a továbbiakban: Vevő) között. Javasoljuk, hogy a Vevő még az áru megrendelése előtt ismerje meg az Általános Szerződési Feltételeket.

Az Eladó és a Vevő között a jelen ÁSZF által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokat a cseh polgári törvénykönyv hatályos 40/1964 sz. törvénye, a kereskedelmi törvénykönyv hatályos 513/1991 sz. törvénye, továbbá a vonatkozó rendelkezések szabályozzák.

Alapvető rendelkezések

A szerződési feltételek érvényességi területe
Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényessége kifejezetten az Eladó által működtetett és a tulajdonában lévő oldalakon megrendelt árukra korlátozódik. Ezek különösen az eurobyte.eu domainen található oldalak, beleértve az e domainekhez kapcsolódó egyéb címeket is (a továbbiakban: 'Oldalak').

Eladó
Identifikace prodávajícího: firma EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. , IČ: 28613694 Hážovice 2810, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34729

Vevő
A vevő tudatában van annak, hogy az eladó üzleti ajánlatában szereplő termékek megvásárlása nem keletkeztet semmilyen jogot az eladó vagy más társaságok bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi nevének, céglogójának vagy szabadalmának használatára, hacsak az adott esetben egy külön szerződés másként nem rendelkezik.

A személyes adatok biztonsága és védelme

Lásd a külön dokumentumban feltüntetetteket A személyes adatok védelme

Árak

Minden eladási ár szerződéses. Az eladó fenntartja a jogot az árak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Ez az árváltozás nem vonatkozik a már végrehajtott, de még ki nem szállított megrendelésekre, amelyeket a megrendeléskori áron kell teljesíteni.

Prodávající si vyhrazuje právo individuálního snížení cen (udělení slevy) uvedených na těchto stránkách vybraným kupujícím. Udělení slevy je ve výhradné kompetenci prodávajícího a kupujícímu na ně nevzniká právní nárok.

Elállás a szerződéstől

V souladu se zákonem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. V takovém případě je kupující povinen uvědomit prodávajícího písemně nebo e-mailem o svém úmyslu odstoupit od kupní smlouvy. Byla-li původní objednávka placena jiným způsobem než kartou, musí žádost o odstoupení obsahovat platné číslo bankovního účtu, na který si kupující přeje vrátit zaplacenou částku. Platným číslem bankovního účtu se rozumí číslo včetně směrového kódu banky, nebo číslo účtu ve formátu IBAN. Za rozhodné datum je považován den odeslání žádosti.

Při splnění všech výše uvedených podmínek vznikne kupujícímu kredit, který bude odeslán na účet uvedený v žádosti, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení žádosti. U objednávek placených kartou bude platba vrácena přímo na účet svázaný s platební kartou. Povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu tento kredit je považována za splněnou v okamžiku odeslání kreditu, a to i v tom případě, že účet nebo směrové číslo banky uvedl kupující chybně nebo uvedený účet patří jiné osobě než kupujícímu.

Szállítási feltételek

Počítačové programy, data nebo předplatné služeb jsou dodávány výhradně elektronickou cestou. Kupující obdrží elektronickou poštou odkaz (URL adresu), z níž je oprávněn stáhnout zakoupený počítačový program, a dále registrační kódy, sloužící ke zprovoznění programu. Az Eladónak az áru átadására vonatkozó kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a fenti információkat tartalmazó e-mailt elküldte a Vevő által megjelölt címre, függetlenül attól, hogy a vevő rosszul tüntette-e fel az e-mail címét, vagy hogy át tudta-e venni az üzenetet. A program letöltéséhez szükséges hivatkozás érvényességi ideje időben korlátozott lehet, de az Eladó kötelességet vállal arra, hogy az e-mail elküldésének időpontjától számított legalább 30 napig érvényes marad.

Számlázás: A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően az Eladó jogosult kizárólag elektronikus formában elküldeni a Vevőnek a vásárlást igazoló adóbizonylatot (számlát), feltéve, hogy ez megfelel a törvény által előírt valamennyi követelménynek. Tento doklad slouží i jako záruční list.

Záró rendelkezések

Ostatní vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platými právními předpisy Evropské unie a České republiky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 2.9.2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.