Návod je určen pro případ, kdy je třeba zaslat log soubory programu VyčistitPočítač5 do EUROBYTE k analýze.

Nejpohodlnější je použít program Reporting tool.
Není-li na počítači nainstalován, postupujte takto:

Log soubory se nachází ve složce C:\ProgramData\EurobyteCleaner (více info o složkách programu zde)

Ve většině Windows je tato složka ve výchozím nastavení skrytá, proto musíte nejprve provést tyto kroky:

1) Z hlavního panelu otevřete Průzkumník souborů.
2) Vyberte Zobrazení > Možnosti > Změnit možnosti složky a hledání.
3) Vyberte kartu Zobrazení, v části Upřesnit nastavení vyberte “Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky”
4) Stiskněte „OK“

Nyní najděte složku, zkomprimujte a odešlete soubory:

1) Otevřete Průzkumník souborů (Tento počítač) a nalezněte složku C:\ProgramData

2) Klikněte na složku EurobyteCleaner pravým tlačítkem myši a vyberte Odeslat > Komprimovaná složka (metoda ZIP). Vytvoří se nový soubor s názvem EurobyteCleaner.zip

3) Tento soubor přiložte k vaší odpovědi. Učiníte tak kliknutím na tlačítko „Vybrat soubor“ ve vašem e-mailovém programu.

© 2010 - 2023 EUROBYTE SOFTWARE s.r.o.