Program se spouští (dvojitým) kliknutím na ikonu červeného čtverce s bílou “fajfkou” na ploše Windows:

© 2010 - 2023 EUROBYTE SOFTWARE s.r.o.